Desmos-wedstrijd voor wiskundige grafieken

COVID19 heeft recentelijk veel scholen getroffen. We verlengen de deadline tot 30 april, zodat meer studenten kunnen deelnemen.

De afgelopen jaren hebben we het gebruik van Desmos tijdens wiskundelessen over de hele wereld zien stijgen. Niet alleen om de lesstof te begrijpen, maar ook om de mooiste wiskundige grafieken te maken. Door verschillende vergelijkingen en ongelijkheden in te voeren in onze gratis grafische rekenmachine worden zeer indrukwekkende creaties gemaakt. Vaak worden deze projecten gebruikt als eindproject of afronding van het vak.

Three artistic graphs—a streetscape, two goldfish, and a peacock—together with a peek at some of the equations that generated them.)

We zijn enorm enthousiast over deze creatieve wiskundige kunstwerken die met Desmos worden gemaakt. Daarom willen we leerlingen van over de hele wereld de mogelijkheid bieden om hun grafieken in te zenden en beloond te worden voor hun inzet. Om dit te realiseren organiseren we dit jaar voor de eerste keer de wereldwijde Desmos-wedstrijd voor wiskundige grafieken!

Wie kan er deelnemen?

Elke leerling tussen 13 en 18 jaar oud kan via een leerkracht of ouder een grafiek voor de Desmos-wedstrijd inzenden. De wedstrijd is in drie leeftijdscategorieën onderverdeeld:

 • 13-14 jaar oud
 • 15-16 jaar oud
 • 17-18 jaar oud

Waar zijn we naar op zoek?

Jouw originele kunstzinnige grafiek die je met de grafische rekenmachine van Desmos hebt gemaakt. (Origineel betekent dat (a) je de grafiek zelf hebt gemaakt en (b) de grafiek geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen bevat).

Wil je indruk maken op onze juryleden? We zijn op zoek naar inzendingen met een combinatie van de volgenden kenmerken:

Creativiteit en originaliteit van bijvoorbeeld:

 • Visuele inhoud
 • De manier waarop je je wiskundige kennis hebt gebruikt

Schoonheid. Je kunt dit op veel manieren laten zien, zoals:

Hoe wordt je grafiek door de jury beoordeeld?

Onze interne jury zal uit elk van de drie leeftijdscategorieën tien finalisten selecteren. De grafieken van alle 30 finalisten zullen op onze website worden getoond. Daarna volgt een laatste ronde waarin de geselecteerde grafieken door een panel van gastjuryleden zullen worden beoordeeld.

De prijzen:

In elke leeftijdscategorie zullen de volgende prijzen worden toegekend:

Eerste prijs: $500

Tweede prijs: $250

Derde prijs: $100

Alle finalisten (inclusief de 3 prijswinnaars):

Alle 30 finalisten, inclusief de top drie deelnemers in elke categorie, zullen het volgende ontvangen:

 • T-shirt van Desmos voor de winnaar en zijn of haar leerkracht
 • Door Desmos gesponsorde pizza’s (of een gelijkwaardige maaltijd) voor de hele klas

Hoe kan je je inzending indienen?

Alle Desmos-grafieken van leerlingen dienen door een leerkracht of ouder te worden ingezonden. Via dit Google-formulier kunnen leerkrachten en ouders inzendingen indienen. We kunnen slechts één ingezonden grafiek per leerling accepteren. Via ons formulier hebben leerkrachten echter de mogelijkheid om grafieken voor meerdere leerlingen te uploaden. Alle inzendingen dienen uiterlijk op 30 april 2020 om 23:59 uur Pacific Standard Time te zijn ingediend. We zullen per e-mail contact opnemen met leerkrachten of ouders die grafieken hebben ingezonden die voor de finale zijn geselecteerd. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de naam van de leerling correct is en bij de juiste grafiek hoort.

De kleine lettertjes

 • Alle deelnemers dienen tussen 13 en 18 jaar oud te zijn. Bij de ingezonden grafieken dient te worden vermeld welke leeftijd de leerling op 1 mei zal hebben.
 • Vanwege verschillende internationale leeftijdsbeperkingen in online privacywetten hebben we leerlingen die jonger dan 13 jaar zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 • Elke inzending dient door een verantwoordelijke volwassene (leerkracht of ouder) te worden ingediend, NIET door de leerling zelf.
 • Er mag per leerling slechts één grafiek per wedstrijd worden ingezonden. De verantwoordelijke volwassene kan echter grafieken van meerdere leerlingen tegelijkertijd inzenden.
 • Bij het inzenden van grafieken zal Desmos alleen de contactgegevens van de verantwoordelijke volwassene en de grafiek(en) van de leerling(en) verzamelen. Voordat we de finalisten of winnaars bekendmaken, zullen we contact opnemen met de verantwoordelijke volwassene van elke finalist om te bepalen hoe we de leerling kunnen contacteren en er zeker van te zijn dat de naam van de leerling correct is en bij de juiste grafiek hoort.
 • Alle ingezonden grafieken dienen met behulp van desmos.com/calculator te zijn gemaakt.
 • Alle grafieken dienen het originele werk van de leerling te zijn. We kunnen geen inzendingen accepteren die auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen bevatten. Concreet gezien betekent dit dat een ingezonden grafiek wordt geweigerd als de grafiek inhoud bevat die geen intellectueel eigendom is van de persoon die de grafiek heeft gemaakt.
 • Voordat we prijzen toekennen, behouden we ons het recht voor om de gegevens van de leerling te controleren om te kunnen verifiëren of de leerling voor de wedstrijd in aanmerking komt. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om ervoor te zorgen dat leerlingen zich aan de lokale wetten voor gegevensbescherming houden.

Bronnen:

Ga je voor de eerste keer een grafiek met Desmos maken? Ben je al bekend met Desmos, maar wil je meer informatie? Klik op deze links om aan de slag te gaan.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via contest@desmos.com —

Updates:

- We accepteren internationale inzendingen. We willen je zelfs van harte aanmoedigen om een grafiek in te zenden als je in het buitenland woont.

 • Je kunt geen grafieken inzenden die auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen bevatten, maar je kunt wel grafieken inzenden die elementen bevatten die tot het publieke domein behoren.