ประกาศค้นหาผู้เข้าร่วมงานการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ศิลปะระดับโลก Desmos

สืบเนื่องมาจาก COVID19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้น ทางเราได้ขยายเวลาการส่งผลงานจนถึงวันที่ 30 เมษายน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเราเห็นนักเรียนในห้องเรียนมากมายจากทั่วโลกทำโปรเจ็คคณิตศาสตร์ศิลปะ (Math Art) โดยใช้ Desmos เป็นโปรเจกต์ที่ประกอบไปด้วยการใช้ทั้งสมการและอสมการมากมายผ่านเครื่องคิดเลขกราฟฟรีบนโปรแกรมของเราในการสร้างสรรค์รูปภาพออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายในคอร์สเรียน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สนุก ๆ ในห้องเรียนอีกด้วย

Three artistic graphs—a streetscape, two goldfish, and a peacock—together with a peek at some of the equations that generated them.)

พวกเรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเห็นภาพคณิตศาสตร์ศิลปะที่สวยงามผ่านการผลิตจาก Desmos พวกเราเลยเกิดความคิดในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักเรียนจากทั่วโลกสามารถอวดโฉมผลงานของพวกเขาเพื่อโอกาสในการได้รับรางวัลจากการทุ่มเทของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นในปีนี้ พวกเราเลยได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ศิลปะระดับโลก Desmos ขึ้นเป็นครั้งแรก!

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง?

นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี โดยต้องส่งกราฟ Desmos เข้าแข่งขันผ่านคุณครูหรือผู้ปกครองของพวกเขาก็ได้ ซึ่งการตัดสินให้รางวัลนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัยดังนี้:

 • 13–14 ปี
 • 15–16 ปี
 • 17–18 ปี

คุณสมบัติของผลงานที่พวกเราต้องการมีอะไรบ้าง?

งานศิลปะที่เป็นต้นฉบับของตัวนักเรียนเองที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเครื่องคิดเลขกราฟ Desmos (ต้นฉบับในที่นี้หมายความว่า (1) นักเรียนเป็นคนทำขึ้นมาด้วยตัวเองและ (2) ไม่ได้มีส่วนของภาพที่มีลิขสิทธิ์อื่นใด ๆ)

อยากทำให้คณะกรรมการผู้ตัดสินประทับใจใช่ไหม? พวกเขากำลังตามหาผลงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

มีความคิดสร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร ประกอบไปด้วย:

 • การนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ
 • แสดงวิธีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตัวนักเรียนมี

เป็นภาพที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ซึ่งมีวิธีมากมายในการนำเสนอออกมาได้ ดังต่อไปนี้:

วิธีการที่ใช้ในการตัดสินเป็นอย่างไร?

10 คนสุดท้ายที่เข้ารอบของแต่ละช่วงวัยทั้ง 3 ช่วงจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินภายในของเรา จากนั้นภาพกราฟของทั้ง 30 คนจะถูกนำขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเราและจะถูกตัดสินในรอบสุดท้ายด้วยการโหวตออนไลน์จากผู้คนทางบ้านทั่วโลกที่จะถูกเชิญให้มาร่วมในการตัดสิน

รายละเอียดรางวัล:

รายละเอียดรางวัลจะแตกต่างกันออกไปตามผู้ชนะในแต่ละช่วงวัย ดังนี้:

รางวัลที่หนึ่ง: 500 ดอลลาร์สหรัฐ

รางวัลที่สอง: 250 ดอลลาร์สหรัฐ

รางวัลที่สาม: 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด (รวมทั้งผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล):

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 30 คน รวมทั้งผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลในแต่ละช่วงวัยจะได้รับ:

 • นักเรียนที่ชนะและคุณครูของพวกเขาจะได้รับเสื้อยืด Desmos T-shirts
 • ปาร์ตี้พิซซ่า (หรือเทียบเท่า) สนับสนุนโดย Desmos สำหรับทั้งชั้นเรียน

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ผลงานกราฟ Desmos ของนักเรียนทั้งหมดต้องถูกส่งเข้าระบบโดยคุณครูหรือผู้ปกครองของพวกเขา นี่คือลิงก์ Google form ที่คุณครูและผู้ปกครองของเด็ก ๆ สามารถนำส่งผลงานเข้าประกวดได้ แม้ว่าเราจะเปิดรับแค่ 1 ผลงานต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น แบบฟอร์มของเราอนุญาตให้คุณครู 1 คนสามารถอัปโหลดกราฟสำหรับนักเรียนหลายคนได้ตามที่พวกเขาต้องการ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563เวลา 23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก) พวกเราจะทำการส่งอีเมลไปยังคุณครูและผู้ปกครองที่เป็นคนส่งผลงานกราฟเพื่อแจ้งถึงผลในการตัดสินเมื่อผลงานของเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของพวกเขาได้เข้ารอบสุดท้าย

กำหนดการแข่งขัน:

วันที่เปิดรับสมัคร: 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดต้องมีอายุระหว่าง 13–18 ปี ภาพกราฟที่ส่งเข้าประกวดของแต่ละช่วงอายุจะนับอายุของนักเรียนถึง ณ วันที่ 1 พฤษภาค
 • พวกเราไม่ได้เปิดรับผลงานของเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 13 ปีในการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุุคคลออนไลน์ที่หลากหลายในแต่ละประเทศ
 • แต่ละผลงานจะต้องถูกจัดส่งโดยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ (คุณครูหรือผู้ปกครอง) ไม่ใช่โดยตัวนักเรียนเอง
 • นักเรียน 1 คน สามารถส่งผลงานกราฟได้แค่ 1 ชิ้นเท่านั้น แม้ว่าผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะสามารถส่งผลงานเข้าระบบได้มากกว่า 1 ชิ้นในเวลาเดียวกันก็ตาม
 • เวลาส่งผลงาน Desmos จะทำการเก็บเพียงข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบไว้คู่กับผลงานกราฟของนักเรียน เพื่อที่จะใช้ในการติดต่อในกรณีที่นักเรียนที่อยู่ในความดูแลถูกคัดเลือกให้เข้ารอบต่อไปและกรณีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะด้วย พวกเราจะติดต่อผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบของรายชื่อเด็กนักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ละคนเพื่อทำการติดต่อกับเด็กนักเรียนต่อไป
 • ภาพกราฟทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจะต้องถูกสร้างด้วย desmos.com/calculator
 • ภาพกราฟทั้งหมดจะต้องเป็นภาพต้นฉบับที่เป็นผลงานของตัวนักเรียนเองเท่านั้น เราจะไม่รับภาพที่ติดลิขสิทธิ์
 • ที่สำคัญก็คือ ภาพกราฟที่ส่งเข้ามาจะต้องไม่มีการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้คิดค้นขึ้นเองโดยคนทำกราฟหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นเป็นอันขาด
 • ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายรางวัล เรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการสมัครของนักเรียนก่อน ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณครูที่จะต้องแน่ใจได้ว่านักเรียนของพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศตนเอง (อายุไม่น้อยกว่า 13 ปี)

แหล่งอ้างอิง:

ไม่เคยทำกราฟโดยใช้โปรแกรมของ Desmos มาก่อนใช่ไหม? หรือเคยใช้แล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม? สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

คุณมีคำถามใช่ไหม? โปรดติดต่อเราได้ที่ contest@desmos.com


อัปเดตเพิ่มเติม:

พวกเราเปิดรับผลงานจากทั่วโลกเพราะพวกเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสามารถของพวกเขา

คุณไม่สามารถที่จะส่งภาพกราฟที่มีลิขสิทธิ์ได้ แต่คุณสามารถส่งภาพกราฟที่อยู่ในโดเมนที่เปิดให้ใช้สาธารณะได้